Одевање

Војна установа „Дедиње“ Београд у оквиру свога пословања има и делатност одевања која се бави снабдевањем официра и подофицира ВС као и кадета ВА са артиклима униформе из Комплета службене и свечане униформе.

Продаја униформе се врши кроз две стационарне продавнице у Београду и Нишу. Поред њих постоји и покретна продавница која у две туре – пролећне и јесење, по потреби обилази гарнизоне по Србији и снабдева наше потрошаче. До краја ове године активираће се продаја преко каталога где ће појединци наручивати робу која ће им бити испоручена путем поште.

У Београду такође постоји и салон за израду одеће по мери који израђује нестандарне артикле униформе по посебном захтеву. У овом салону се такође израђују и поједини недостајући артикли униформе и врше разне преправке.

У оквиру овог салона као и продавнице у Нишу постоје сервиси за означавaња где се означавaју сви артикли униформе купљени у продајним објектима или преозначавају постојеће униформе.

Да би се обезбедио цео систем снабдевања артиклима униформа, постоји и централно складиште у Качареву где се складишти и чува сва роба примљена од добављача а потом, према плану и указаној потреби дистрибуира у продајне објекте, школске центре или гарнизоне.

Галерија фотографија