Odevanje

Vojna ustanova „Dedinje“ Beograd u okviru svoga poslovanja ima i delatnost odevanja koja se bavi snabdevanjem oficira i podoficira VS kao i kadeta VA sa artiklima uniforme iz Kompleta službene i svečane uniforme.

Prodaja uniforme se vrši kroz dve stacionarne prodavnice u Beogradu i Nišu. Pored njih postoji i pokretna prodavnica koja u dve ture – prolećne i jesenje, po potrebi obilazi garnizone po Srbiji i snabdeva naše potrošače. Do kraja ove godine aktiviraće se prodaja preko kataloga gde će pojedinci naručivati robu koja će im biti isporučena putem pošte.

U Beogradu takođe postoji i salon za izradu odeće po meri koji izrađuje nestandarne artikle uniforme po posebnom zahtevu. U ovom salonu se takođe izrađuju i pojedini nedostajući artikli uniforme i vrše razne prepravke.

U okviru ovog salona kao i prodavnice u Nišu postoje servisi za označavanja gde se označavaju svi artikli uniforme kupljeni u prodajnim objektima ili preoznačavaju postojeće uniforme.

Da bi se obezbedio ceo sistem snabdevanja artiklima uniforma, postoji i centralno skladište u Kačarevu gde se skladišti i čuva sva roba primljena od dobavljača a potom, prema planu i ukazanoj potrebi distribuira u prodajne objekte, školske centre ili garnizone.

Galerija fotografija

Važni linkovi

Ministarstvo odbrane
Univerzitet odbrane Vojna akademija
Vojska Srbije Medija centar Odbrana